Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Showing posts from January, 2024Show all
समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना महाराष्ट्र राज्य तर्फे "समाज प्रबोधन कार्यक्रम" संपन्न ! P10NEWS
समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने चामोर्शी मध्ये वार्ड कमेटी स्थापन ! P10NEWS
मादगी समाजातील समाजबांधवांनी महापुरुषांच्या विचाराने प्रेरित होऊन "समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना" नावाची संघटना स्थापन केली.  P10NEWS