Header Ads Widget

Responsive Advertisement

शासकीय राज्य शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांचे निवृत्तीवेतनातुन आयकर कपात करण्याबाबत. P10NEWS

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR IN CHIEF)
 

       शासकीय राज्य शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांचे                 निवृत्तीवेतनातुन आयकर कपात करण्याबाबत.


गडचिरोली,/ दि.24 :  आयकर लागु होत असलेल्या सर्व महाराष्ट्र राज्य शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांना सुचित करण्यात येते कि माहे नोव्हेंबर 2022 व फेब्रवारी 2023 या चार महिन्याचे निवृत्तीवेतनातुन आयकर कपात करण्यात येणार आहे. करीता आयकर सुट मिळण्याबाबतचे काही कागदपत्र असल्यास ते जिल्हा कोषागार कार्यालय गडचिरोली येथे तात्काळ सादर करण्यात यावे असे जिल्हा कोषागार अधिकारी गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

                          मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक
                             (EDITOR IN CHIEF)
                         

Post a Comment

0 Comments