Header Ads Widget

Responsive Advertisement

वेकोली(मांजरी NMOC माईन्स) वसाहतीमध्ये नरभक्षक वाघाची दहशत, वाघाच्या हल्यात कामगार ठार ! P10NEWS

 

     मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR IN CHIEF) 

   चंद्रपूर/25:- आज मांजरी NMOC  माईन्स मधे काटा घर वरून प्रायव्हेट  विकास कोल कपंनी चा मेकॅनिकल दिपू याची 🐅वाघाने 9.30pm वाजता च्या दरम्यान केली शिकार 🩸


    


                    मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक

                         EDITOR IN CHIEF.  

                   

                        

Post a Comment

0 Comments