Header Ads Widget

Responsive Advertisement

गडचिरोली जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय येथे स्थापित, जिल्ह्यात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत 'द्वितीय स्तरीय संदर्भसेवा कक्ष' (0ते 18 वयोगटातील 4D's नुसार शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध)

मंदीप एम. गोरडवार मुख्य संपादक ( EDITOR IN CHIEF)


    गडचिरोली जिल्ह्यात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत 'द्वितीय स्तरीय संदर्भसेवा कक्ष' म्हणून डीईआईसी (DISTRICT EARLY INTERVENTION CENTRE) जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय येथे स्थापित असून या DEIC मध्ये 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील 4D's नुसार आढळलेले बालके व विध्यार्थी यांना संदर्भित केले जाते..

     यामध्ये  आरबीएसके पथकांकडून  अंगणवाडी, शाळा,आश्रमशाळा तपासणीतील तसेच  SNCU,NRC,PNCward, Pediatric ward, आणि तालुकास्तरावरून PHC,Asha, RH,SDH ई. बालके/विध्यार्थी यांना DEIC येथे नोंदणी  व निदान निश्चिती  करून गरजेप्रमाणे डीईआईसी तील उपलब्ध थेरेपी व आवश्यकतेनुसार शाश्त्रक्रियेकरिता तृतीय स्तरावर संदर्भित केले जातात... 

     RBSK-DEIC तर्फे दि. 10/09/2022 रोजी डा. अनिल रुडे  मा. जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच  डा माधुरी किलनाके मा. वैद्यकीय अधिक्षका , जि म बा रु. गड. यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीईआईसी येथे 'डोळ्याचे तपासणी शिबीर' आयोजित करण्यात आले..... तपासणी करीता सुरज नेत्रालय नागपूर येथील तज्ञ  डा प्रभात नांगिया व चमू उपस्थित झाले...

यामध्ये  

      Surgical खालीलप्रमाणे=====

   Squint                         -43

   Cataract                     -12

   Ptosis                         -11

   Glucoma                     -01

   Keratoplasty               -05

   Pterigium                     -03

   Lazer (Coloboma)      -06

   Prosthesis                   - 01

  Other complicayions-  03

                                   एकून == 85

व 

   Refer to nagpur fr Higher Evaluation            एकूण  === 27 (Surgery can deside after higher evaluation)

व 

नॉन Surgical खालीलप्रमाणे====

  Post surgery followup -03

  Rrfractive Error             -03

  Total blindness            -05

  Normal                          -04

                                 एकूण ===15

शिबीरा दरम्यान Surgical 85, Higher Evaluation 27,Non surgical 15 असे एकूण 127 बालके/विध्यार्थी यांची तपासणी करण्यात आली. या बालकांना मा. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या मार्गदर्शनानुसार शश्त्रक्रियेकरिता तृतीय स्तरावर संदर्भसेवा देण्याकरिता डीईआईसी तर्फे नियोजन होणार आहे.

             मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक

             (EDITOR IN CHIEF)

               


Post a Comment

0 Comments