Header Ads Widget

Responsive Advertisement

गडचिरोली नजीक नवेगाव गावात स्पिकप गाडीने विजखांबाला ठोकुन धक्के पे धक्का मारत उभ्या शासकीय ॲम्ब्युलन्स,टुव्हिलर व कारला दिली धडक P10NEWS

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)


गडचिरोली/नवेगाव, दिनांक 28:-आज गडचिरोली नजीकच्या नवेगाव येथील बस स्टॉप वर एका भरधाव स्पिकप गाडीने विद्यत खांबाला धडक दिली.धडक दिल्यानंतरही विद्युत खांबाला वाकवुन  रस्त्याच्या कडेला उभी असलेल्या शासकीय ॲम्ब्युलन्सला जबर धडक दिली.आणी ॲम्ब्युलन्सने उभ्या टु व्हिलरला धडक दिली.व टु व्हिलरने समोरच्या उभ्या कारला धडक दिली.परंतु या दे धक्का मध्ये  कोणतीही जिवित हानी झाली नाही.व स्पिकमधील दोघांना दवाखान्यात भरती करण्यात आले.

           मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                          (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments