Header Ads Widget

Responsive Advertisement

पंढरपुरात वजन माप विभागाकडून छापामध्ये भाविकांची होत असलेली फसवणूकची केली उघडकीस. p10news

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)

(प्रसाद लाडु ची किंमत दीडपट वाढवून विस रुपये करण्यात आली.)

 पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची फसवणूक केली जात आहे.विठ्ठल मंदीरात येणाऱ्या भाविकांना प्रसाद म्हणून लाडू देण्यात येतो.आणी हा कंत्राट एका खाजगी कंत्राटदारराला देण्यात आले.परंतु वजन माप विभागाकडून पंढरपूर विठ्ठल मंदिर येथे जाऊन भाविकांना देण्यात येणाऱ्या प्रसाद लाडु मोजुन देण्यात येणाऱ्या वजन करुन कंत्राटदाराने सेंटीग करुन फसवणूक करित असल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

पंढरपुरात वजन माप विभागाकडून छापामध्ये भाविकांची होत असलेली फसवणूकची केली उघडकीस.


                      मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                         (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments