Header Ads Widget

Responsive Advertisement

*जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रात आरक्षण,सोडत काढणे, प्रारुप प्रसिद्धी,हरकती व सूचना, निश्चित करण्याकरीता सुधारीत कार्यक्रम* P10NEWS

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक((EDITOR IN CHIEF)

*जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रात आरक्षण निश्चित करण्याकरीता*

*सोडत काढणे, तसेच आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सुचना सादर करण्यासाठी सुधारीत कार्यक्रम जाहीर*

*गडचिरोली, दि.२५* : महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील कलम 12 उपकलम(१), कलम 58(१)(अ) प्रमाणे व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) नियम, 1996 नुसार अनुक्रमे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रात सभा घेऊन अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती स्त्रियांच्या आरक्षणासह) राखून ठेवावयाच्या जागा आणि उर्वरित स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित करावयाच्या आहेत. त्याकरिता आरक्षण निश्चित करण्याकरीता सोडत काढणे, तसेच आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सुचना सादर करण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समित्यांची  सभा दि.28 जुलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. आरक्षणाचे प्रारूप दि.29 जुलै रोजी प्रसिद्ध केले जाणार आहे. आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकारी/संबंधित तहसिलदार यांच्याकडे हरकती व सुचना सादर करण्याचा कालावधी दि. 29/07/2022 ते 2/08/2022 असणार आहे.


28 जुलै रोजी जिल्हा परिषद, गडचिरोली सभेची वेळ दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोलीचे परिसरातील जिल्हा नियोजन समितीचे नविन सभागृह आहे. पंचायत समिती, कोरची सभेची वेळ स. 11.00 वा.असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, कोरची आहे. पंचायत समिती, कुरखेडा सभेची वेळ दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, तहसिल कार्यालय, कुरखेडा आहे. पंचायत समिती, देसाईगंज सभेची वेळ स. 12.30 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, देसाईगंज आहे. पंचायत समिती, आरमोरी सभेची वेळ दु.3.30 वा. असून सभेचे ठिकाण तहसिल कार्यालय, आरमोरी नविन प्रशासकीय ईमारत येथील सभागृह आहे. पंचायत समिती, धानोरा सभेची वेळ स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, तहसिल कार्यालय, धानोरा आहे. पंचायत समिती, गडचिरोली सभेची वेळ दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण गोंडवाना कला केंद्र, पोटेगाव रोड, गडचिरोली आहे. पंचायत समिती, चामोर्शी सभेची वेळ  दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, चामोर्शी आहे. पंचायत समिती, मुलचेरा सभेची वेळ स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, मुलचेरा आहे. पंचायत समिती, एटापल्ली सभेची वेळ स.11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, एटापल्ली आहे. पंचायत समिती, भामरागड सभेची वेळ स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, भामरागड आहे. पंचायत समिती, अहेरी सभेची स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, अहेरी आहे. पंचायत समिती, सिरोंचा सभेची वेळ स.11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, सिरोंचा आहे.

                  मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                       (EDITOR IN CHIEF)Post a Comment

0 Comments