Header Ads Widget

Responsive Advertisement

गडचिरोली जिल्हा पोलिस शिपाई भरती -2022 तात्पुरती शारीरिक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची सूची.p10news

 


मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)

गडचिरोली जिल्हा पोलिस शिपाई भरती -2022 तात्पुरती शारीरिक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची सूची.
सदर यादी ही शारीरिक चाचणी करिताची तात्पुरती यादी असून, याबाबत कोणास काही आक्षेप असल्यास त्यांनी दिनांक 7/7/2022 चे सायंकाळीं 6.00 वाजेपर्यंत आपले आक्षेप नोंदवावे. 

                    मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                           (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments