Header Ads Widget

Responsive Advertisement

जिल्हा पूरनियंत्रण कक्ष, गडचिरोली* *जिल्हयातील पूर‍ स्थितीबाबत संक्षिप्त अहवाल*p10news


मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR In CHIEF)


*जिल्हा पूरनियंत्रण कक्ष, गडचिरोली*
*जिल्हयातील पूर‍ स्थितीबाबत संक्षिप्त अहवाल*
*दिनांक : 19.06.2022, सकाळी: 10.00 वाजता*
-------------
*1. वैनगंगा नदी* : 
# गोसीखुर्द धरणाचे 33 पैकी 33 गेट बंद असुन विसर्ग निरंक आहे. 
# चिचडोह बॅरेज चे 38 पैकी 38 गेट उघडलेले असुन विसर्ग 11.14 क्युमेक्स आहे. 
# नदीची पाणी पातळी पवनी, वडसा, वाघोली व आष्टी सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 

*2. वर्धा नदी* :
# निम्न वर्धा प्रकल्पाचे 31 पैकी 31 गेट बंद असुन विसर्ग निरंक आहे. 
# बामणी (बल्हारशा) व सिरपूर/सकमूर सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 

*3. प्राणहिता नदी* : 
# प्राणहिता नदीची पाणी पातळी महागांव सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे.

*4. गोदावरी नदी* :
# लक्ष्मी बॅरेज (मेडीगड्डा) चे 85 पैकी 1 गेट उघडलेले असुन विसर्ग 22.52 क्युमेक्स (760 क्युसेक्स) आहे. 
# गोदावरी नदीची पाणी पातळी कालेश्वरम सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 

*5. इंद्रावती नदी* :
# इंद्रावती नदीची पाणी पातळी जगदलपूर, चिंदनार व पाथागुडम सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार सामान्य असून *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 
# *पर्लकोटा* नदीची पाणी पातळी भामरागड सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 
---

Post a Comment

0 Comments