Header Ads Widget

Responsive Advertisement

28 जून रोजी जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची सभा p10news

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR In CHIEF)


28 जून रोजी जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची सभा

गडचिरोली/दि.23: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरण करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंवर देखरेख ठेवणेकरीता जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची सभा दिनांक 28 जून 2022 रोजी दुपारी 4.00 वाजता  जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथील सभागृहात  आयोजित करण्यात आलेली आहे. तरी सर्व संबधित शासकीय/ अशासकीय सदस्यांनी उपस्थित रहावे असे सदस्य सचिव, जिल्हा दक्षता समिती तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

Post a Comment

0 Comments