Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम(सदस्य पदांसह थेट सरपंच) P10NEWS

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम

 गडचिरोली/दि.08: मा. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग,  महाराष्ट्र, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ग्रापंनि-2020/ प्र.क्र.04/का-08, दिनांक 07/09/2022 अन्वये जानेवारी 2021-मे 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून 2022 ते सप्टेंबर 2022 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीकरिता  सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम- 2022 पुढील प्रमाणे *गडचिरोली जिल्ह्यातील 08 तालुक्यातील 21 ग्रामपंचायतीकरिता* (सदस्य पदांसह थेट सरपंच)  राबविण्यात येत आहे. 


 

निवडणूकीचे टप्पे दिनांक:- नामनिर्देशनपत्रे मागविण्याचा व सादर करण्याचा दिनांक व वेळ (संबधित तहसिल कार्यालयाचे ठिकाणी ) दि. 21 सप्टेंबर2022 (बुधवार) ते दि.27 सप्टेंबर 2022 ( मंगळवार) वेळ सकाळी 11.00 ते दु.3.00 (दिनांक 24 सप्टेंबर 2022  चा शनिवार  व दिनांक 25 सप्टेंबर 2022 चा रविवार वगळून),नामनिर्देशनपत्र छाननी करण्याचा दिनांक व वेळ (नमुना अ अ मध्ये नमुद केलेल्या ठिकाणी)दि.28 सप्टेंबर 2022 (बुधवार) वेळ स.11.00 वा. छाननी संपेपर्यंत,नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ (नमुना अ अ मध्ये नमुद केलेल्या ठिकाणी)दि. 30 सप्टेंबर 2022 (शुक्रवार)  दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत, निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक व वेळ दि.30 सप्टेंबर 2022 (शुक्रवार )दुपारी 3.00 वाजतानंतर, आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 13 ऑक्टोंबर2022 (गुरुवार)  (गडचिरोली जिल्हयासांठी स.7.30 वा.पासून ते दुपारी.3.00 वा.पर्यंत), मतमोजणी व निकाल घोषित करण्याचा  दिनांक (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार राहील).दि. 14 ऑक्टोंबर 2022 (शुक्रवार)

तरी वरीलप्रमाणे  निवडणूकीत मतदारांनी  कुठल्याही प्रकारची भिती न बाळगता मतदान करावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी, गडचिरोली  यांनी केले आहे.

             मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक 

             (EDITOR IN CHIEF)

           Post a Comment

0 Comments