Header Ads Widget

Responsive Advertisement

*जिल्हा पूरनियंत्रण कक्ष, गडचिरोली* *जिल्हयातील पूर‍ स्थितीबाबत संक्षिप्त अहवाल* p10news

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)

*जिल्हा पूरनियंत्रण कक्ष, गडचिरोली*

*जिल्हयातील पूर‍ स्थितीबाबत संक्षिप्त अहवाल*

*दिनांक : 05.07.2022, सकाळी: 9.15 वाजता*

-------------

*1. वैनगंगा नदी* : 

# संजय सरोवर धरणाचे 10 पैकी 10 गेट बंद असुन विसर्ग निरंक आहे.

# गोसीखुर्द धरणाचे 33 पैकी 33 गेट बंद आहेत. पॉवर हाऊस व्दारे 160 क्युमेक्स विसर्ग सुरु असून विसर्ग सामान्य आहे. 

# चिचडोह बॅरेज चे 38 पैकी 38 गेट उघडलेले असुन विसर्ग 587 क्युमेक्स आहे. 

# पवनी, वडसा, वाघोली व आष्टी या सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी व विसर्ग सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. *2. वर्धा नदी* :

# उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाचे 13 पैकी 13 गेट बंद असुन विसर्ग निरंक आहे. 

# निम्न वर्धा प्रकल्पाचे 31 पैकी 31 गेट बंद असुन विसर्ग निरंक आहे. 

# बामणी (बल्हारशा) व सिरपूर/सकमूर या सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी व विसर्ग सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 


*3. प्राणहिता नदी* : 

# महागांव सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी व विसर्ग सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे.


*4. गोदावरी नदी* :

# लक्ष्मी बॅरेज (मेडीगड्डा) चे 85 पैकी 16 गेट उघडलेले असुन विसर्ग 1244 क्युमेक्स (43,940 क्युसेक्स) आहे. 

# कालेश्वरम सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 


*5. इंद्रावती नदी* :

# जगदलपूर, चिंदनार व पाथागुडम या सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी व विसर्ग सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 

# *पर्लकोटा* नदीची पाणी पातळी भामरागड सरीता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार सामान्य असुन *इशारा पातळीच्या खाली* आहे. 

                 मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                   (EDITOR IN CHIEF)


---

Post a Comment

0 Comments