Header Ads Widget

Responsive Advertisement

आल्लापल्ली ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी मा.यशवंत मस्के माहिती अधिकारात बिरसा मुंडा पुतळ्याची जागेचा नमुना-8 ची माहिती देण्यास करित आहेत टाळाटाळ! -किरणकुमार मौकाशी,नागेपल्ली (P10NEWS

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)


*--: मौजा-आलापल्ली ग्रामपंचायत विशेष :--*

                 मौजा-आलापल्ली ग्रामपंचायतचे राज्य जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी *मा.यशवंत मस्के* यांचेकडे,दि.14 जुन 2022 च्या माहितीच्या अर्जान्वये *आदिवासी उत्सव समिती,* आलापल्लीने,वार्ड क्र-1 मधील भूखंड क्रमांक -80,सरकारी आबादी या एकूण जमिनी पैकी काही जमीन ही 7 ते 8 वर्षांपासून ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी *क्रांतीसुर्य बिरसा मुंडा* यांचे पुतळा उभारलेला असून त्याची नोंद ग्रामपंचायतला घेऊन,त्या विषयाचे नमुना-8 मिळणे करिता ग्रामपंचायतला अर्ज दिलेला होता.तो मंजूर होऊन त्याची सभेच्या कार्यवृत्तात नोंद घेण्यात आलेली आहे.परंतु आज जवळपास-1 वर्षाचा कालावधी झालेला असतांना,वारंवार मागणी करूनही *आदिवासी उत्सव समितीला* नमुना-8 देण्यात आलेला नाही.त्या विषयी माहितीच्या अधिकारान्वये माहिती मागितली असता,त्या संबंधाने निर्धारित कालावधी होऊन ही मा.ग्रामविकास अधिकारी *यशवंत मस्के* हे हेतूपुरस्परपणे माहिती देण्यास टाळाटाळ करित आहेत.हे माहितीचा अधिकार अधिनियम- 2005 तथा दप्तर दिरंगाई अधिनियम-2005 चे स्पष्टपणे उल्लंघन असून या करिता सर्वस्वी *मा. यशवंत मस्के* हे जबाबदार आहेत.करिता त्यांचे विरुद्ध सदर माहिती मिळणे करिता मा.प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (पंचायत),पंचायत.समिती.,अहेरी यांचेकडे प्रथम अपिल दाखल करण्यात येत आहे...

             मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                           (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments