Header Ads Widget

Responsive Advertisement

सन 2019 पासुन गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील सेवानिवृत्त कर्मचारी पेन्शन, निवृत्ती लाभापासून वंचित p10news

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)

गडचिरोली जिल्हा सामान्य, रुग्णालय येथील सन 2019 पासुन सेवानिवृत्त कर्मचारी पेन्शन, निवृत्ती लाभापासून वंचित      

           गडचिरोली/15:-सन 2019 पासुन  जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथील अंदाजे 15 ते 20  कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर ही तीन-चार वर्षांपासून पेन्शन व निवृत्ती   लाभापासून वंचित आहेत.

       यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.न महागाईमुळे सुध्दा त्रस्त आहे.सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.  


   सामान्य रुग्णालयातील दिरंगाई करणा-या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

                     मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                          (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments