Header Ads Widget

Responsive Advertisement

गडचिरोली पोलीस शिपाई भरती – 2022 च्या लेखी परिक्षेची तात्पुरती गुणसुची यादी-मो.क्र.(8806312100) p10news

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR In CHIEF)
 

गडचिरोली पोलीस शिपाई भरती – 2022 च्या लेखी परिक्षेची तात्पुरती गुणसुची यादी


सदर तात्पुरत्या यादीमध्ये उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास, 36 तासांचे आत उमेदवारांनी आपले आक्षेप समाधान कक्ष, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, गडचिरोली यांच्या मो. क्र. 8806312100 या क्रमांकावर  किंवा उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय/पो स्टे/उप पो स्टे/पोमके/पोलीस मुख्यालय या ठिकाणी लिखीत आक्षेप नोंदवावेत.https://www.facebook.com/100064517270122/posts/392935856200320/?app=fblPost a Comment

0 Comments